Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   Ekoswiat   Zanieczyszczenia wód
0

Zanieczyszczenia wód

Źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód

Wody mogą stać się skażone przez sztuczne substancje, będące efektem aktywności człowieka, jak również dzięki oddziaływania zwykłych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy niosące ze sobą pierwiastki zanieczyszczające w formie resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także wiele innych. O dużo bardziej szkodliwe dla środowiska są jednak zanieczyszczenia spowodowane poprzez ludzi. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale też gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami przeróżnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i miejskich. Niebezpieczne substancje przedostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego przekazywane są pyły i gazy z przeróżnych gałęzi przemysłu. W przypadku
zanieczyszczeń które trafiają do wód ze względu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód w dokładnie określonym miejscu (np. zrzuty ścieków miejskich i przemysłowych).

zanieczyszczenia wód

Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o wzmożonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w różny sposób i w rozmaitych położeniach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń należą te, które dostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mogą mieć zróżnicowaną naturę. Mogą one powodować zmiany fizyczne takie jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne poprzez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przy użyciu rozmaitych związków, których nie sposób wyszczególnić. Warto jednakże podkreślić, że najbardziej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi duże, negatywne zmiany w jakości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy.
zródło www.ekoświat.eu

Ten wpis czytano 6688 razy.