Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   Ekoswiat   Sposoby pozyskiwania energii
0

Sposoby pozyskiwania energii

Pojęcie energii jest nadzwyczaj znaczne. rozmawiając o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną zgromadzoną w połączeniach powstających między atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną konieczną do wprawienia w ruch na przykład roweru. Niezależnie od tego z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie zbiega się do 2 sposobów: przenoszenia energii a także jej przemiany. Przenoszenie energii jest zdarzeniem polegającym na przekazywaniu dowolnej jej części z pewnego miejsca w inne. Istnieje wiele pochodzeń, z jakich da się otrzymać energię stosowaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania ulic. Niestety po jakimś czasie te źródła, z których dotychczas wydobywaliśmy energię wyczerpią się. Dlatego coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej pochodzeń. Wydaje się, że niedługo będzie można czerpać energię z takich źródeł jak:

wiatr i woda,
słońce,
źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu Ziemi.

1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody.

Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia pozyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w specjalnie do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki poruszane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki napędzane mocą wiatru nie są nowym wymysłem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wymyślali nowe sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak opracowanym mechanizmem przekładek, aby mogły unosić worki napełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia terenów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele zalet, to jednak ich główną wadą, jest uzależnienie ich działania od warunków pogodowych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach wciąż funkcjonują młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach popularne są, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z często niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Typowy silnik poruszany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego przytwierdza się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek.

Zaletą energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się spalin.

Podobnie energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Funkcjonują dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki.

Projekty zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej.

2. Energia słoneczna.

Do powierzchni naszej planety dochodzi co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona około dziesięć razy większa od ilości energii jaka jest zawarta we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. Mniej więcej 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią akcesoriów gospodarstwa domowego. By można było z niej korzystać także w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby dodać, że część energii, którą uzyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w krajach, znajdujących się blisko bieguna.

3. Energia geotermalna.

Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi, dlatego można zakładać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy dowiercić się do głębokości na której występują gorące wody, a następnie blisko pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, przez który da się pobierać wodę geotermalną. Pozyskana w ten sposób energia może być zużyta np. do ogrzewania pomieszczeń domowych.

Byłoby świetnie, gdyby w najbliższej przyszłości zwiększył się popyt na alternatywne źródła energii i użycie czerpanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem znacznie utrudniającym korzystanie z energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena potrzebnych do jej wytwarzania instalacji. Niewątpliwie dużą korzyścią analizowanych wyżej źródeł energii jest fakt, że są one absolutnie niegroźne dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości.

Ten wpis czytano 2215 razy.